Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Utdeling av Bergens Forskningsstiftelses rekrutteringsstipend

Fire unge forskere fra UiB får tildelt nærmere 40 millioner kroner fra Bergens Forskningsstiftelse.

UNiversitetsaulaen
Arrangementet vert halde i Universitetsaulaen fredag 9. september kl. 14.00.

Hovedinnhold

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) deler årlig ut et rekrutteringsstipend til unge forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er at forskerne skal bygge opp og lede fremragende forskningsmiljø ved universitetet. Søkerne kan søke om inntil 20 millioner kroner over fire år, og UiB og fagmiljøene bidrar med en tilsvarende sum som BFS. 

Årets stipendvinnere blir offentliggjort i Universitetsaulaen 4. desember.

BFS har siden opprettelsen i 2004 bevilget til sammen 240 millioner kroner til ulike tiltak for rekruttering av unge fremragende forskere ved UiB, 170 av dem til det fireårige rekrutteringsprogrammet. 

 

Program:

14.00-16.00

Velkommen, ved styreleder Marit Mohn

Musikalsk velkomst, musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester

Hvordan få Nobelprisen, ved professor Edvard Moser, NTNU

Musikalsk hilsen, musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester

Årets tildelinger til unge forskere, ved daglig leder Kåre Rommetveit

Tildeling av Brøgger-medaljen, ved preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Kirsti Strøm Bull

 

Arrangementet er åpent for alle.