Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nytt design

Nettsidene til Universitetet i Bergen har fått nytt design

Det nye designet bygger på universitetets grafiske profil. De visuelle endringene vil sørge for større samsvar mellom det grafiske uttrykket til UiB på skjerm og i trykksaker.

Illustration photo for the new web design
NEW DESIGN: UiB.no is launching a new design with bigger fonts, bigger pictures, less clutter and more space.

Hovedinnhold

Nettsidene fremstår i et mer moderne design som ivaretar de grafiske elementene UiB bruker på trykk, i tillegg til en forside mer rettet mot studenter.

Det er først og fremst det visuelle utrykket som er endret. Innhold og funksjonalitet er videreført i det nye designet.

Gjennom brukertesting, analysering av data, eksterne rapporter og spørreskjema har det blitt gjort et viktig arbeid som blant annet har gjort det lettere å prioritere hvilke menypunkter som bør fremheves og hvilket innhold brukerne ønsker å finne.

Det nye designet fokuserer på innhold skal være lett leselig blant annet gjennom økt skriftstørrelse, større bilder og mer luft.

UiB vil kontinuerlig jobbe med å fikse feil i løpet av desember og januar, med ekstra fokus på bedre visning på mobiltelefoner.