Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Informasjonsmøte

Åpne informasjonsmøter om UiBs nye strategi

Rektoratet inviterer til åpne informasjonsmøter om UiBs nye strategi og prosessen videre.

en ugle med vingene utslått

Hovedinnhold

Etter en omfattende prosess har styret ved Universitetet i Bergen i møte 29. oktober vedtatt ny strategi for UiB: «Hav – Liv – Samfunn». Engasjerte studenter og ansatte har bidratt med mange viktige innspill og korrigeringer underveis.

Nå skal strategien iverksettes, og arbeidet vil bli fulgt opp både sentralt og ved fakultetene og avdelingene. Vi inviterer derfor til åpne informasjonsmøter, der rektoratet vil informere om prosessen videre.

Tirsdag 5. januar, Auditorium 2, Realfagbygget fra kl. 11:00 – 12:00 er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetsmuseet og andre interesserte inviterte til møte.

Tirsdag 5. januar, Auditorium II, Dragefjellet fra kl. 15:00 – 16:00 er Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og andre interesserte inviterte.

Torsdag 14. januar i Auditorium 4, i Bygg for Biologiske Basalfag, fra kl. 10:00 – 11:00 er Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og andre interesserte inviterte til møte.

Strategidokumentet kan leses her: https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf . Det vil også bli publisert i en nynorsk og i en engelsk versjon. Den trykte utgaven samt en kortversjon kan fås ved henvendelse til Kommunikasjonsavdelingen.

Strategien skal gjelde for perioden 2016 – 2022. I 2019 vil vi involvere studenter og alle medarbeidere til en gjennomgang og evaluering av de virkemidler og tiltak som strategien legger opp til.