Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

UiB-forsker feier over polarisen i en nyanskaffet luftputebåt.
Å gå ned i vekt etter fødselen beskytter mot urinlekkasje, viser UiB-forskning. Dette er ny kunnskap som helsepersonell bør viderebringe til gravide, mener forsker.
Økonomiprofessor Torberg Falch mener medisinstudenter bør betale inntil 50.000 kroner i skolepenger. Samfunnsøkonomer ved UiB synes argumentene for differensiert studieavgift er gode, men konklusjonen er feil.
Fredag 27. august arrangeres den høytidelig doktorpromosjonen i Håkonshallen. Da hedres de 126 kandidatene som har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Bergen denne våren.
Jo mer moralske militæroffiserer er, desto mer svekkes deres dømmekraft av søvnmangel, viser forskning fra UiB.
Etter en lang kamp mot budsjett og miljøgifter kunne grunnsteinen til det nye odontologibygget endelig legges ned.
Vêrgudane viste seg frå si beste side då opninga av studieåret 2010-2011 vart markert i dag. Og godorda om UiB kom også frå uventa hald.
Universitetet i Bergen får Målprisen 2010 av Noregs Mållag. – Svært oppmuntrande og gledeleg, seier rektor Sigmund Grønmo.
Slaveriet i Europa stoppet ikke med romerne. I middelalderen angrep kristne nabolandsbyen for å fange kvinner og barn, som ble solgt til den islamske verden, ifølge historikere.
I den italienske byen L’Aquila kan ei gruppe jordskjelvforskarar bli tiltalte for drap. Aktor meiner dei burde ha forutsett skjelvet og varsla innbyggjarane.
Mens søreuropeere er EU-vennlige, er nordeuropeere mer skeptiske. Dette har heller med historisk betinget ideologi enn med økonomiske interesser å gjøre, mener UiB-forsker.
Verken stat eller internasjonale organisasjonar vil ta det fulle ansvaret for sivile i flyktningeleirar. Resultatet er at dei sit att utan rettstryggleik.
Studenter og ansatte inviteres til offisiell åpning av det akademiske året, tirsdag 17. august kl. 13 på Museplass.
Finanskrisen har ikke endret folks oppfatning av kapitalismen hevder UiB-forskere i ny bok. Markedsøkonomien føles for naturlig.
Hele 270 kvadratkilometer av Petermannisbreen på Grønland brakk av i én kalving i løpet av ett døgn sist uke. – Dette er dramatisk, sier professor Ola M. Johannessen ved Nansensenteret.
Shakespeares tekster ble victoriatidens moralske rettesnor. Illustrasjonene til tekstene viste hvordan man skulle te seg som gode engelskmenn, ifølge professor Stuart John Sillars.
Ny forskning viser hvordan en unik fiskeart har tilpasset seg et ekstremt giftig havmiljø. Årsaken presenteres i siste nummer av Science.
- Jeg ønsker å være en håpets historiker som gjør mennesker oppmerksom på de muligheter fremtiden gir, uttalte Natalie Zemon Davis før hun holdt sitt Holbergprisforedrag 2010.

Sider