Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

For andre år på rad inviterer de akademiske miljøene i Bergen til internasjonalt forskermøte om verdens store, uløste problemer. Hovedtema i år er klima, miljø og energi.
Når de mannlige fangene på Guantánamo ble avhørt, var det ofte kvinner som tok regien.
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Grete Faremo som medlem av Universitetsstyret i Bergen.
Som den einaste kandidaten vart Gerd Kvale måndag vald til ein ny periode som dekana ved Det psykologiske fakultet. Ein av hennar første utfordringar vert truleg å gjeninnføra instituttordninga ved fakultetet.
Kunstige fargestoffer er ikke nødt til å være usunne. Ny forskning ved UiB har syntetisert nye varianter av fargestoffene som blant annet finnes i jordbær.
Hvordan lokke forskere over landegrensene? Det snakket OECD-analytiker Ester Basri om da hun besøkte UiB.
Barn med ADHD som i tillegg har angst sliter mer på skolen og sosialt enn hvis de kun har ADHD, viser doktorgradsstudie ved UiB.
Johan Dragvoll har skrevet doktoravhandling om drapsdømte Fredrik Fasting Torgersens diktning. Rettpsykiaterne hadde få lovord om hans poesi.
Nordic Journal of Music Therapy har fått 500.000 kroner fra Grieg-fondene. Nå er målet å bli det ledende internasjonale tidsskriftet på feltet.
Motstandsdyktige bakterier risikerer å møte den søte hevn etter at UiB-forskere utviklet sukkervarianter som kan forsterke effekten i antibiotika.
UiB-forskeren Saket Saurabh er medforfatter på hele fire artikler som er akseptert til ICALP09. Ny rekord, ifølge den respekterte konferansen.
Å bli hugsa som ein stor statsmann er ikkje berre eit spørsmål om dyktigheit, men også om å vere på rett stad til rett tid. – Christian Michelsen er Noregs mest overvurderte statsminister, seier Gunnar Grendstad.
– Det er viktig å drive medisinsk historisk forskning, fordi det kan gi ideer til å løse de helseproblemene vi står overfor i dag, der vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om årsakene, sier prof. Lorentz Irgens ved Universitetet i Bergen.
Ved hjelp av atommikroskop gjenskapte professor Bodil Holst og stipendiat Thomas Reisinger et flere hundre år gammelt eksperiment.
Å ringe til hjerteinfarktpasienter etter sykehusopphold øker livskvaliteten deres betraktelig, viser ny doktorgradstudie ved UiB.
Visualiseringsgruppen ved Institutt for Informatikk har fått nesten 20 millioner kroner fra EU og Forskningsrådet. – Slikt som dette skjer bare én gang i livet, sier gruppeleder Helwig Hauser.
Først klatra dei i trær, seinare reiv dei ned kjønnsbarrierane. Mange av feministane på 1970-talet vaks opp som ”gutejenter”.
Fysisk trening i ungdomstida minskar ikkje risikoen for å få depressive tendensar som vaksen.

Sider