Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Dagens bre- og klimamodellar byggjer på teorien om at isen låg tjukt over det sentrale Skandinavia under siste istid. Men i Rondane og Dovre har forskarar frå UiB funne teikn på at dette ikkje stemmer.
Meltzerfondets ærespris for fremragende forskning blir delt ut en gang hvert femte år. I år går den til Kari Wærness og Bjarne Iversen.
Meltzerprisen 2008 er offentliggjort. Øystein Jansen og Lars Svendsen er årets beste formidlere, mens Meltzerfondets ærespris går til Bjarne Iversen og Kari Wærness. Alle vinnerne finner du her.
Utfordrer Rolf Reed vil få i gang en strategi for hva UiB skal være. Sittende rektor Grønmo jobber for at dette ikke blir den siste rektorvalgkampen på UiB. Her er deres svar på sentrale punkt i valgkampen!
Mange går til legen med plager som ikke lar seg påvise av verken blodprøver eller røntgen, såkalte subjektive helseplager. Hvorvidt de blir sykemeldte - og hvilken diagnose de får, kan henge sammen med hvilken fastlege de har.
Forholdet mellom universitet, samfunn og næringsliv vil bli satt i høysetet i en internasjonal, årlig konferanse ved Universitetet i Bergen.
For leger er det ikke døden som er den store stygge ulven. Det er heller det tunge ansvaret som gjør at de føler seg sårbare.
I 2012 vil det nye odontologibygget stå klart. Arbeidet starter i høst.
Då konflikten på Gaza raste som verst januar i år, tok juristane Terje Einarsen, Ketil Lund og Jan Borgen til orde for ein internasjonal straffedomstol for Midtausten. Dei ventar framleis på denne.
Dagens forskere har ikke tid til å delta i den offentlige debatten. – Det er akademisk dugnadsarbeid, mener Hilde Danielsen.
Lurer du på hva arbeidene ved Bergen Museum går ut på? Da bør du lese dette.
Tenk om nyhetene du får er basert på hvor du er i byen. På Institutt for informasjons- og medievitenskap jobbes det med neste generasjons lokaljournalistikk.
Økte CO2-utslipp i atmosfæren fører til forsuring av havet. Denne uken inviterer Bjerknessenteret til konferanse om karbonprosessen.
Norske domstolar møter stadig oftare argument frå sharia-lovgjevinga i saker om skilsmisse og barnefordeling, men kunnskapen om sharia er låg.
Hva kan den norske skolen lære av den kurdiske frigjøringsbevegelsen? Førsteamanuensis Kariane Westrheim har tilbrakt tid hos PKK, og sett hvor viktig kunnskap er for identitet.
Hvorfor vil han fortsette som UiB-rektor? Og hva vil han med universitetet? Still dine spørsmål nå.
Ekstern finansiering og kontakt med næringslivet står på agendaen for Rolf Reeds pro- og viserektorer.
Då universitetsstyret fordelte dei ekstra millionane frå regjeringa, fekk Det juridiske fakultet ekstra prioritet.

Sider