Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

Hva er det som gjør at vi forandrer oss fra en kuleformet celleklump til å få den avlange formen vi har som ferdig dannede individer? Det er spørsmålet bak forskningen til Di Jiang.
Dei store havdjupa er ein ørken der alt er aude og mørkt. Lyskastaren på miniubåten avdekkjer berre livlaus øydemark. Men så skjer det noko. Brått er havbotnen dekt av store teppe av rust.
Klimaforskere har vurdert fremtiden til den viktige termohaline sirkulasjonen i Polhavet og Norskehavet. Bjerknessenterets unike målinger viser at havstrømmen nordover fra ekvator er blitt varmere og saltere, noe som kan demme opp for at sirkulasjonen er redusert.
Når en sykdom er i ferd med å endre hele samfunnet og de medisinske ressursene er knappe, må behandlerne foreta nesten umulige valg om hvem som skal få behandling. Forsker Kjell Arne Johansson studerer Tanzanias aids-dilemmaer.
Et globalt varslingssystem for epidemier skal etableres i et samarbeid mellom internasjonale forskere. Stikkordet er sammenhengen mellom klima og helse.
Labforsøk på fisk har påvist at alder ved kjønnsmodning kan endres etter kun fire generasjoner. Det er ekstremt kjapt, vanligvis er evolusjon noe som skjer i et tidsperspektiv på millioner av år.
Charles R. Darwin satt på evolusjonsteorien i tjue år. Til slutt måtte han velge mellom bråk eller rivalen Alfred R. Wallace.
To av i alt åtte nye FME-senter går til Bergen. CMR, Unifob og Universitetet i Bergen er mellom fagmiljøa som står i spissen for forsking på fornybar energi innan CO2-lagring og vindkraft.
Religiøse menneskers mening om bioetikk er like verdifulle som andre, mener lege og filosof Søren Holm.
– Tiden for skippertak er over, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Nå skal alle fra NHO til Kunnskapsdepartementet dra i samme retning.
Lærebøkene om menneskets utvikling må sannsynligvis skrives om. UiB-arkeologen Christopher Henshilwood har funnet 100 000 år gamle symboler på familiens eiendom i Sør-Afrika.

Sider