Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nyhetsarkiv for Kommunikasjonsavdelingen

UiB Alumni inviterte til gløgg, pepperkaker og jazzet julekonsert med Griegakademiet. Og både publikum og julestemningen kom.
Det nye designet bygger på universitetets grafiske profil. De visuelle endringene vil sørge for større samsvar mellom det grafiske uttrykket til UiB på skjerm og i trykksaker.
Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) går sammen om å etablere et samarbeid med Innovasjon Norge i Tokyo. Hensikten er å styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet med Japan.
Velkommen til gratis lunsjkonsert med julestemning i Universitetsaulaen!
Årets æresalumn ved UiB, Hans-Wilhelm Steinfeld holder foredrag om menneskerettigheter i Usbekistan på lørdag 28. november kl. 12. Gratis og åpent for alle!
Meld deg inn i alumnusportalen i dag! Vi trekker ut én heldig av de nyinnmeldte som får to billetter til fredagens konsert på Hulen.
Bergens nye ordfører, Marte Mjøs Persen, studerte litteraturvitenskap og sosiologi på UiB. Det har hun nytte av hver eneste dag.
Klima og energiomstilling er et av UiBs satsingsområder. Vi har mange dyktige forskere fra ulike fagfelt som kan uttale seg om tema knyttet til toppmøtet i Paris.
Vi ønsker alle UiB-alumner i Boston velkommen til kveldstreff 5. november!
Kari Skår Dahl blir verdens første kvinnelige kaptein til å seile en original Kon-Tiki flåte fra Peru til Påskeøyene. Med seg ombord har hun favorittboken "Metamorfoser", et poetisk verk i 15 deler av den greske skribenten Ovid.
I år er det 70 år siden FN vedtok flyktningkonvensjonen for å sikre flyktningers rettigheter. I år er det også ti år siden borgerkrigen i Syria brøt ut, krisen alene har drevet 5,6 millioner syrere på flukt. Hva er status for Syria og det voksende antall flyktningkriser i verden i 2021? Lever egentlig verdenssamfunnet opp til sine forpliktelser overfor flyktninger? Spør en av våre eksperter på... Les mer
Rundt 800 påmeldte deltakere, engasjerte forelesere og god stemning. Årets alumnusdag var den andre i UiBs historie. Og da er det som kjent blitt en tradisjon.
Mangel på transparens pregar fortsatt Høgsterett, men i samband med høgsterettsjubileet har me sett langt større vilje og interesse for openheit frå domstolen, seier historikaren Frode Ulvund. Han meiner at meir forsking på Høgsterett ikkje berre aukar kjennskapen om ei av statsmaktene, men kan styrkje demokratiet.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.
For å løse verdens komplekse problem, må forskere snakke sammen på tvers av ulike fag. Det var budskapet på doktorpromosjonen i Universitetsaulaen.
Er du lei av at politikerne slår hverandre i hodet med argumenter og ikke klarer å bli enige om hvordan klimaproblematikken skal gripes an? Kom på Alumnusdagen 12. september og lytt til UiBs klimaforskere.
Selfies, søvn, overbefolkning, jordskjelv, kreftforskning, spillvold og høyesterett. På Alumnusdagen 12. september får du foredrag fra noen av de fremste formidlerne på UiB, og temaene er mange og varierte. Alt skjer på Studentsenteret fra kl. 12.
Bli med på quiz med Bergens store quizmaster Jan Arild Breistein på Alumnusdagen!

Sider