Hjem

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

Vi utforsker jordens mest utilgjengelige miljøer

Dyphavet har alltid vært et svært mystisk sted, men vi har gjort det til vårt oppdrag å avsløre det ukjente!

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere.

K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2017 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen vår strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

News
Andreas Beinlich explaining geology of an outcrop to student

New publication in Nature Geoscience

Andreas Beinlich, the latest addition to the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research, has published an article in Nature Geoscience, titled "Instantaneous rock transformations in the deep crust driven by reactive fluid flow".

News
Hydrothermal fluid sampling

New publication in Elements

Want to learn about how methane and organic compounds form in Earth's lithosphere? Look no further!

Utenomjordisk liv
Jorden i verdensrommet

Det finnes noen på jorda som ikke ville brydd seg om sola forsvant

Når vi ser opp mot stjernehimmelen og spør «er vi alene?», trenger vi ikke lenger bare å drømme om fremmede planeter badet i sol.

Forskningsformidling
Dyphavsutstillingen på Universitetsmuseet

Åpning av Universitetsmuseet

Det nyoppussede Universitetsmuseet åpnet 14. oktober. Blant de mange høydepunktene i museet er en splitter ny utstilling om dyphavet.

Hacon 2019
Francesca Vulcano

Utforskning av hydrotermale dyphavsmiljøer under isdekket i Arktis

HACON-prosjektet gir oss ny kunnskap om biologien og geokjemien til hydrotermale habitater langs midthavsryggen i isdekkede deler av Polhavet.