Hjem

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Ægir 6000 på djuphavstokt sommaren 2016

Utforskning av jordens mest utilgjengelige miljøer

Ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning  studerer vi samspillet mellom geologiske og biologiske prosesser i magmatiske, hydrotermale og sedimentære miljøer i dyphavet.

K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2017 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann. Gjennom forskningsaktivitetene ved senteret ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Forskningen vår strekker seg over flere disipliner og forskere med ulik vitenskapelig bakgrunn jobber tett sammen for å forstå sammenhengen mellom geologiske, kjemiske og biologiske prossesser i de komplekse dyphavsmiljøene.

Nyhet
Dyphavsutstillingen på Universitetsmuseet

Åpning av Universitetsmuseet

Det nyoppussede Universitetsmuseet åpnet 14. oktober. Blant de mange høydepunktene i museet er en splitter ny utstilling om dyphavet.

Nyhet
RV Kronprins Haakon in the Arctic.

Utforskning av hydrotermale dyphavsmiljøer under isdekket i Arktis

HACON-prosjektet gir oss ny kunnskap om biologien og geokjemien til hydrotermale habitater langs midthavsryggen i isdekkede deler av Polhavet.

Nyhet
Dr. Achim Mall

Tildelt postdoktorstipend fra Deutsche Forschungsgemeinschaft

Det ble nylig klart at Dr. Achim Mall er tildelt et toårig postdoktorstipend fra Deutsche Forschungsgemeinschaft. Mall vil være en del av mikrobiologigruppen ved Jebsen-senteret og vil arbeide med karbonfiksering i hydrotermale systemer. Vi gratulerer med stipendet og ønsker velkommen til oss!

Nyhet
K.G. Jebsen PhD students by their stand at the Passion for Ocean festival.

Passion for Ocean 2019

Tusen takk til alle som besøkte standen vår på Passion for Ocean-festivalen på lørdag! Mange publikummere tok turen innom oss for å lære om dyphavets geologiske prosesser og forunderlige mikroorganismer.

Nyhet

Prøvetakning av midthavsryggen nord for Jan Mayen

Under årets tokt i Norske-Grønlandshavet samler forskerne ved K.G. Jebsen-senteret inn bergartsprøver fra havbunnen i områder som aldri tidligere er blitt utforsket.