Hjem

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Utdanning av neste generasjon

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning (JC-DeepSea) ønsker master- og PhD-kandidater velkommen til oss!

group_6.jpg

Gruppe6
Foto:
Adam Schaen

JC-DeepSea sikter etter å være et lokus for disiplinær og interdisiplinær trening av geologi- og biologikandidater. Vi forventer til en hver tid å ha gjennomsnittlig 20-25 masterstudenter, 10-15 PhD-kandidater og omtrent 10 postdoktorer tilknyttet senteret.

Kontakt oss for mer informasjon!

Utdanning av neste generasjon

Utdanningen av kandidatene vil bli organisert gjennom en forskningsskole i Earth System Science - som er under planlegging. Forskningsskolen vil gi et rammeverk for master- og PhD-programmene og vil inkludere felt-, eksperimentell, analytisk og teoretisk trening. Skolen vil også tilby studenter et sted der de kan opparbeide seg erfaring med aktiviteter som strekker seg ut over Universitetet og akademia.