Hjem
K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Fasiliteter og ressurser

AUV
Foto/ill.:
Cédric Hamelin

UiB og Havforskningsinstituttet (IMR) opererer sammen to havgående fartøy (lær mer om Norges forskningsfartøysflåte her).

 • RV «G.O. Sars» har helt moderne sonarsystemer, multibeam kartleggingskapasitet og dynamiske posisjoneringssystemer som er ideelle for dyphavsutforskning. Som en del av det foreslåtte senterprogrammet vil det gjennomføres årlige internasjonale ekspedisjoner til den atlantiske midthavsryggen med dette fartøyet.
 • RV Kronprins Haakon er et nytt polart forskningsfartøy med isbryterkapasitet.

I tillegg har UiBs Institutt for geovitenskap også moderne laboratoriefasiliteter og teknisk ekspertise for geokjemiske, isotopiske og mikrobiologiske analyser som er tilgjengelige for K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning.

Marine Fasiliteter

  Ægir6000

  Gjennom finansiering fra Forskningsrådet (NFR) har UiB anskaffet seg et ROV-system med en rekkevidde på 6000 m, Ægir6000. Dette er en hjørnestein i den marine infrastrukturen Norwegian Marine Robotics Facility (NORMAR). Dette nye ROV-systemet er vårt primærverktøy for utforsking, prøvetaking og utplassering av instrumenter og eksperimenter ved studieområder i dyphavet – inkludert de islagte områdene av Nordishavet.

  Om Ægir6000

  • Undervannsrobot spesielt utstyrt for forskning med prøvetakere og sensorer
  • Sterk nok til å utføre havbunnsboring og for å installere og vedlikeholde havbunnsobservatorier
  • Designet for å opereres både fra RV G.O. Sars og Kronprins Haakon (og ved bruk av sistnevntes «moon-pool» når arbeid foregår under isdekket farvann)
  • Settes ut sammen med TMS som har 1000m med kabel.

  Hugin

  K.G.Jebsen-senteret har tilgang på et AUV-system med 3000 m rekkevidde, kalt Hugin Kongsberg AUV-system. Systemet er utstyrt med et sonarsystem med syntetisk blenderåpning og et multistråle ekkoloddsystem for høyoppløselig havbunnsfotografering og mikrobatymetri. Det norske forskningsrådet har signalisert at et nytt AUV-system med 6000 m rekkevidde kan være på veikartet for den nasjonale forskningsinfrastrukturen, som et steg II i utviklingen av NORMAR-fasiliteten.

  Laboratorier

  Med dagens infrastruktur har vi mulighet til å måle:

  1. Store elementer og sporelementer i løsninger og fast form ved bruk av flere typer spektroskopi og teknikker innenfor massespektrometri (ICP-OES, ICP-MS, laseablasjon ICP-MS, XRF);
  2. Lette stabile isotoper (C, N, O) i fast form, gass og væsker ved buk av helt moderne massespektrometri, så vel som feltbasert og sporgass isotopmålinger;
  3. Radiogene isotoper (Sr, Nd, Hf, Pb) og tunge stabile isotoper (Fe, Cu, Zn) ved hjelp av multisamler ICP-MS og TIMS med prøveprepareringsrutiner i et fullstendig ent laboratorium; og
  4. Ulike oppløste uorganiske gasser (H2, CO2, CO) og organiske bestanddeler (hydrokarboner, NSOer) ved hjelp av gasskromatografi.

  I tillegg kan vi utføre mineralidentifisering ved hjelp av røntgendiffraktometer (XRD) og elektronmikroskop (SEM, TEM), og utføre sedimentære studier som røntgenfluorescens (XRF) og CT-kjerneskanning i vårt Earth Surface Sediment Laboratory (EARTH-lab). Vi har også tilgang til NORDISM Nordic research facility i Stockholm, hvor vi kan utføre analyser i mikroskala av stabile (O, S, Fe) og radiogene isotoper (U, Th, Pb) ved hjelp av en ionemikrobe.

  Våre mikrobiologiske laboratoriefasiliteter er spesielt utviklet for arbeid til havs, med tilrettelegging for prøvetaking, eksperimenter, dyrking, metabolsk og genomisk arbeid på marine og hydrotermale systemer. Fasilitetene dekker alle aspekter av moderne mikrobiologi, inkludert PCR, WPCR, ulike inkubatorer, høyhastighets-ultrasentrifuger, avanserte mikroskoper og utstyr for proteinrensing og proteinanalyser.

  UiBs Institutt for biologi har også et moderne laboratorium og teknisk ekspertise innen molekylære og morfologiske analyser, samt sjøfasiliteter for eksperimentelt arbeid som er tilgjengelige for Jebsen-senteret.