Hjem
K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Om senteret

Jebsen-senteret om bord på G.O. Sars
Representanter fra CGB (nå K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning) om bord på forskningsskipet G.O. Sars.
Foto/ill.:
CGB.

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er tilknyttet Institutt for geovitenskap og har sterke bånd til Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen.  Senteret består av 15 vitenskapelig ansatte i forsker-, førsteamanuensis og professorstillinger, 10 tekniske og administrative ansatte og 24 PhD-studenter og postdoktorer. Professor Rolf Birger Pedersen er senterleder.

Forskningen vår er organisert i syv tematiske grupper som hver ledes av en våre yngre forskere. Les mer om temaene for hver forskningsgruppe her. K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning viderefører mye av forskningen ved Senter for geobiologi.

Våre vitenskapelige ansatte har bakgrunn innen geofysikk, petrologi, geokjemi, geobiologi, paleontologi, mikrobiologi, bioinformatikk, marinbiologi og økologi.