Hjem
K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning
Nyhet

Utforskning av hydrotermale dyphavsmiljøer under isdekket i Arktis

HACON-prosjektet gir oss ny kunnskap om biologien og geokjemien til hydrotermale habitater langs midthavsryggen i isdekkede deler av Polhavet.

RV Kronprins Haakon in the Arctic.
RV Kronprins Haakon i Arktis under HACON-toktet.
Foto/ill.:
HACON.

Førti år etter oppdagelsen av hydrotermale kilder på havbunnen er forskningsaktiviteten forbundet med disse unike habitatene og økosystemene fortsatt i en utforskningsfase. Oppdagelsen av hydrotermale systemer i dyphavet har endret vår forståelse av grunnlaget for liv på jorden, utfordret vår oppfatning av livets opprinnelse og initiert utforskning av liv på andre planeter. Den avsidesliggende arktiske Gakkelryggen er fremdeles nærmest uutforket, og økosystemer i disse nordlige, isdekkede delene av Polhavet er langt på vei ukjente.

For øyeblikket er forskere fra flere norske og internasjonale institusjoner, blant annet K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning, om bord på isbryteren RV Kronprins Haakon i Polhavet. Arbeidet de utfører om bord legger grunnlaget for det NFR-finansierte prosjektet HACON (Hot vents in an ice-covered ocean), som sikter etter å fremskaffe ny kunnskap om dyphavet i Arktis og teste hypotesen om at Gakkelryggen fungerer som en koblingstrasé for genoverføring mellom Stillehavet og Atlanterhavet. HACON sørger for at det første omfattende, tverrfaglige studiet av hydrotermale økosystemer dypt (4000 m) under isen i Arktis er en realitet. Prosjektet vil gi oss helt ny innsikt i de fysiske, geokjemiske og biologiske prosessene som former disse økosystemene.

Besøk HACON-prosjektets hjemmeside for mer informasjon.