Hjem
K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning
Masterstudier

Feltarbeid på Bømlo

Masterstudenter ved K.G. Jebsen-senteret er akkurat nå i full gang med feltarbeid på Bømlo. Få et innblikk i deres arbeid.

Masterstudenter og veileder
Masterstudenter og veileder. Fra venstre: Matz S. Slotnes, Simen Saltvedt, Trond Fjellet, Frida R. Forsberg og deres veileder Håvard H. Stubseid.
Foto/ill.:
Frida Riple Forsberg.

Vi er fire masterstudenter som i øyeblikket befinner oss i felt på Bømlo. Her skal vi være i to uker. Vi skal kartlegge og samle prøver til våre masterprosjekter. Matz S. Slotnes og Simen Saltvedt skal hovedsakelig se på S- og I-type granittene som finnes på øyen, mens Trond Fjellet skal se på sulfidmineralisering på Bømlo og Stord. Frida R. Forsberg skal se på kvarts og gullårene på Lykling, Bømlo.

Alle masterprosjektene kan knyttes opp mot den Kaledonske fjellkjededannelsen. Gjennom diverse geokjemiske analyser skal vi prøve å utvide den generelle forståelsen av den geologiske historien til Sunnhordaland.

Fortsettelse følger...