Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Deltagere fra KGJN ved Solstrand

Psykiske lidelser er en viktig årsak til menneskelig lidelse, uførhet og samfunnsmessige kostnader over hele verden.
I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

barn og unge med adhd
Person ser ut av togvindu

Da psykologen stilte spørsmålet tenkte hun: – Men jeg er jo ikke hyperaktiv

Mange barn og unge med ADHD symptomer i gråsonen, får ikke ADHD diagnosen før i voksen alder. Nå skal forskere finne ut betydningen av å få ADHD som barn eller ungdom.
INNOVASJON | LEGEMIDLER
Alzheimers sykdom

Tester diabetesmedisin mot psykiatriske lidelser

Mekanismene bak diabetes 2 kan også være involvert i hjernesykdommer som ADHD, autisme og tvangslidelser (OCD). UiB-professorene Jan Haavik og Aurora Martinez deltar i et omfattende EU-prosjekt som skal undersøke sammenhengene. Målet er å utvikle nye medisiner.

FORSKNING | ADHD
ADHD og overvekt

ADHD er genetisk forankret

Forskere ved UiB har deltatt i studie som for første gang viser en klar sammenheng mellom genetiske variasjoner og ADHD. – Dette er et gjennombrudd for ADHD-forskningen, sier professor Jan Haavik ved K.G. Jebsen for nevropsykiatriske lidelser.

FORSKNING | MEDISIN
ADHD og overvekt

ADHD og fedme deler genetisk grunnlag

Personer med ADHD har tre ganger høyere risiko enn andre for å utvikle sykelig overvekt. De to tilstandene deler genetisk grunnlag.

Forskning
ADHD forskergruppe, Det psykologiske fakultet

Åpenhet om ADHD knuser mytene

– Åpenhet er veien til færre myter rundt ADHD, sier student Linn Renate Lerøen. Hun har ADD, en form for ADHD som går ut over oppmerksomheten, og hun er en av ekspertene i forskningsprosjektet.

Kontakt oss

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48

 

Postadresse

Senter for nevropsykiatrisk forskning
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.