Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Hovedinnhold

Deltagere fra KGJN ved Solstrand

Psykiske lidelser er en viktig årsak til menneskelig lidelse, uførhet og samfunnsmessige kostnader over hele verden.
I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

Podcast
UiB Popviten

Umulig å skille mellom autisme og dårlig sosial forståelse

– Det finnes ingen absolutt grense for hvem som har autisme . Derfor gir det først mening å sette en diagnose hvis man har problemer i hverdagen, sier forsker og psykiater Maj-Britt Posserud i podcasten UiB Popviten.

Nyhet
mor holder baby i hånden

Epidural ved fødsel som risikofaktor for barnets autismespekterforstyrrelse og ADHD

Forskere fra UiB tilbakeviser tidligere funn fra omstridt amerikasnk studie

Nyhet | Forskning
To glass med brus

Inntak av brus under svangerskapet knyttes til ADHD-symptomer hos 8-åringer

En ny studie fra UiB viser at barn av mødre som drikker brus hver dag under svangerskapet har mer ADHD-symptomer ved 8-års alder.

Nyhet
Tenåring med fiolett hettejakke stitter på sengen og blir trøstet av sin mor som holder henne i skulderen og på armen. Tenåringen har hånden foran ansiktet

Barn med språkvansker sliter ofte også psykisk

En undersøkelse gjennomført ved UiB og Helse Vest viser at mange barn med språkvansker også har emosjonelle og adferdsmessige utfordringer.

Samarbeidspartner
Fruktskål og par hender fyller ut tabell

Eat2BeNice - Blog

Eat2BeNice er et internasjonalt konsortium som forsker på hvordan livsstil, ernæring, genetikk kan påvirke vår mentale helse.

Kontakt oss

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48

 

Postadresse

Senter for nevropsykiatrisk forskning
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

Senter for nevropsykiatrisk forskning ble startet som et KG Jebsen senter.