Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Hovedinnhold

Deltagere fra KGJN ved Solstrand

Psykiske lidelser er en viktig årsak til menneskelig lidelse, uførhet og samfunnsmessige kostnader over hele verden.
I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

Nyhet
Jente på stol i hagen

ADHD utarter seg ulikt

EKKO på NRK har laget en serie om ADHD. Hør de ulike episodene her - om ulikheter i ADHD, hvordan leve med ADHD og spørsmål til forskere fra publikum.

Nyhet
Kvinne og et lite barn går hånd i hånd bortover en vei. Barenet er ca 5 år gammelt og holder en bamse. Du ser dem bakfra, i bakgrunnen skimtes en gutt en fotballustyr, det er sommer, og blomster på engen og trærne er grønne

Barn av to foreldre med ADHD har høyest risiko for å få diagnosen selv

Forskning utført av ADHD-forsker Berit Skretting Solberg viser en sterk sammenheng mellom ADHD hos barn og foreldre. Høyest absolutt risiko hadde sønnene, men høyest relativ risiko hadde døtrene.

FORSKNING | ADHD
Gravid kvinne som røyker.

Kvinner med ADHD røyker tre ganger mer under svangerskapet enn andre gravide

Gravide med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide. De har også vanskeligere for å slutte.

Samarbeidspartner
undergrunnstog i fart

Mind the Gap

Samarbeidspartner
Fruktskål og par hender fyller ut tabell

Eat2BeNice - Blog

Eat2BeNice er et internasjonalt konsortium som forsker på hvordan livsstil, ernæring, genetikk kan påvirke vår mentale helse.

Kontakt oss

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48

 

Postadresse

Senter for nevropsykiatrisk forskning
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.