Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Deltagere fra KGJN ved Solstrand

Psykiske lidelser er en viktig årsak til menneskelig lidelse, uførhet og samfunnsmessige kostnader over hele verden.
I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

FORSKNING | ADHD
Gravid kvinne som røyker.

Kvinner med ADHD røyker tre ganger mer under svangerskapet enn andre gravide

Gravide med ADHD har tre ganger økt sannsynlighet for å røyke i svangerskapet sammenlignet med andre gravide. De har også vanskeligere for å slutte.

barn og unge med adhd
Person ser ut av togvindu

Da psykologen stilte spørsmålet tenkte hun: – Men jeg er jo ikke hyperaktiv

Mange barn og unge med ADHD symptomer i gråsonen, får ikke ADHD diagnosen før i voksen alder. Nå skal forskere finne ut betydningen av å få ADHD som barn eller ungdom.
Samarbeidspartner
undergrunnstog i fart

Mind the Gap

Samarbeidspartner
Fruktskål og par hender fyller ut tabell

Eat2BeNice - Blog

Eat2BeNice er et internasjonalt konsortium som forsker på hvordan livsstil, ernæring, genetikk kan påvirke vår mentale helse.
INNOVASJON | LEGEMIDLER
Alzheimers sykdom

Tester diabetesmedisin mot psykiatriske lidelser

Mekanismene bak diabetes 2 kan også være involvert i hjernesykdommer som ADHD, autisme og tvangslidelser (OCD). UiB-professorene Jan Haavik og Aurora Martinez deltar i et omfattende EU-prosjekt som skal undersøke sammenhengene. Målet er å utvikle nye medisiner.

Kontakt oss

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48

 

Postadresse

Senter for nevropsykiatrisk forskning
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.