Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Hovedinnhold

Deltagere fra KGJN ved Solstrand

Psykiske lidelser er en viktig årsak til menneskelig lidelse, uførhet og samfunnsmessige kostnader over hele verden.
I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

Nyhet
gravid kvinner sitter og spiser en skål med frokostblanding med frukt og jogurt

Lite fiber i svangerskapet er koblet til økt ADHD-risiko hos barnet

Ny studie publisert ved Universitetet i Bergen viser en sammenheng mellom inntak av lite fiber under svangerskapet og økt risiko ADHD-symptomer hos barnet ved tre til åtte års alder.

Podcast
UiB Popviten

Umulig å skille mellom autisme og dårlig sosial forståelse

– Det finnes ingen absolutt grense for hvem som har autisme . Derfor gir det først mening å sette en diagnose hvis man har problemer i hverdagen, sier forsker og psykiater Maj-Britt Posserud i podcasten UiB Popviten.

Nyhet
mor holder baby i hånden

Epidural ved fødsel som risikofaktor for barnets autismespekterforstyrrelse og ADHD

Forskere fra UiB tilbakeviser tidligere funn fra omstridt amerikasnk studie

Nyhet | Forskning
To glass med brus

Inntak av brus under svangerskapet knyttes til ADHD-symptomer hos 8-åringer

En ny studie fra UiB viser at barn av mødre som drikker brus hver dag under svangerskapet har mer ADHD-symptomer ved 8-års alder.

Samarbeidspartner
Fruktskål og par hender fyller ut tabell

Eat2BeNice - Blog

Eat2BeNice er et internasjonalt konsortium som forsker på hvordan livsstil, ernæring, genetikk kan påvirke vår mentale helse.

Kontakt oss

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48

 

Postadresse

Senter for nevropsykiatrisk forskning
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

Senter for nevropsykiatrisk forskning ble startet som et KG Jebsen senter.