Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Forskning

ADHD og søvnproblemer

Flere med ADHD har ofte søvnproblemer i tillegg.

Kvinne i sengen som ikke får sove

Denne uken har vi kunnet lese om Erlend Joramo Brevik sin forskning på nettsidene til ADHD Norge.

Erlend har vært stipendiat hos K.G.Jebsen Senter for Nevropsykiatriske lidelser, hvor han har forsket på ADHD og aggresjon, og ADHD og søvnproblemer.  I intervjuet med ADHD Norge, forteller han om studien som omhandler insomnia hos personer med ADHD, hvor han har samarbeidet med søvnforsker Bjørn Bjorvatn.

-Flere med ADHD sliter med søvnen, enn personer som ikke har diagnosen. Forskningen viser at personer som bruker sentralstimulerende midler mot sin ADHD, har rapportert færre søvnvansker, enn de som ikke bruker sentralstimulerende. Det kan tyde på at sentralstimulerende sådan muligens kan ha en positiv effekt på søvnproblemer.

For å få en bedre diagnostikk og behandling til denne pasientgruppen, er det viktig å se på symptomer utover kjernesymptomene som uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet, sier Erlend.

I februar skal Erlend forsvare doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen.

Les mer om intervjuet  - og forskningen til Erlend ved å følge linkene nederst.