Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Anne Halmøy disputerte 28. januar 2011

Hovedinnhold

Anne Halmøy forsvarte sin avhandling “Attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: clinical characteristics and pre-and perinatal risk factors”. I avhandlingen har Anne undersøkt symptomer og funksjonsnivå, samt forhold i fosterlivet som antas å kunne påvirke risikoen for å utvikle ADHD. Les mer...