Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Minisymposium for KGJN

I mars arrangerte KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser et minisymposium for sine forskningsgrupper.

Hovedinnhold

 KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser er tverrfaglig sammensatt. Senteret representerer forskjellige forskningsgrupper fra neurotargeting, biogjenkjenning og nevrovitenskap, til nevropsykologi og fMRI, i tillegg til genetikk, klinisk psykiatri og samfunnsmedisin. Senteret med sin tverrfaglige tilnærming, studerer årsaksfaktorer og mekanismer for psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD.

9. mars var KGJ-senteret samlet til et minisymposium ved Grand Hotel Terminus, og alle forskningsgruppene var representert ved møtet. Senteret startet opp i juli 2011. Således var dette et viktig og på alle måter et vellykket møte, hvor de ulike forskningsgruppene presenterte en del av sine prosjekter og bidrag til senteret.

Utfordrende og spennende

Møtet oppsummerte status så langt, og fikk belyst både utfordringer, og muligheter videre. Senterets tverrfaglighet byr på visse utfordringer, men gir samtidig unike muligheter ved blant annet å kunne kombinere de ulike metodene som strekker seg fra klinisk psykiatrisk forskning, via epidemiologi, nevropsykologi, funksjonell, strukturell og spektroskopisk hjerneavbildning, til genetikk og molekylær karakterisering av kandidatgener.

Symposiet viste at engasjementet i senteret er stort, og fremtidige planer og prosjekter er i gang. Veien videre blir spennende, hvor målet er å gi ny innsikt i kliniske uttrykk og årsaker til ADHD og andre psykiske lidelser. Dette kan gi forbedret diagnostikk, og muligheter for forebyggelse og behandling.

 

Dokumenter