Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
FORSKNINGSNYTT

Oppdrag ADHD

Genfeil kan være en årsak til hyperaktivitet. Noen har begynt å lete.

Hovedinnhold

K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen vil studere årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD.
I intervju med Aftenposten forteller leder for senteret, og professor ved Institutt for biomedisin, Jan Haavik, at senteret i Bergen vil jakte på mulige biologiske årsaker til ADHD.
Haavik har satt sammen et tverrfaglig team. Her arbeider spesialister innen både voksenpsykiatri og barnepsykiatri. Nevropsykologer kartlegger hjernefunksjoner ved hjelp av tester og bilder av hjernen, epidemiologer bruker ulike befolknings- registere for å studere risikofaktorer i omgivelsene, genetikere leter etter risikogener, og molekylærbiologer studerer hvordan genene påvirker cellene.
En av medarbeiderne som skal  lete etter mulige genetiske årsaker til ADHD er PhD-student ved Institutt for biomedisin, Thegna Mavroconstanti.

Les hele Aftenpostens intervju med Haavik og teamet hans i A-magasinet