Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Hjerneforskningen i ett tiårs perspektiv

For ti år siden jobbet Clive Bramham og forskningsgruppen ved Universitetet i Bergen med å utforske mekanismer som bidrar til at vi kan lagre minner lenge. De var blant de som fant at proteinet BDNF spilte en rolle i hvordan minner lagres.

Siden da har det vært en eksplosjon i ny kunnskap om genene som har preget forskningen, og i dag jobber Bramham og kollegaene videre med genet Arc. Genet er med i prosessen som bestemmer om synapsen styrkes eller svekkes, og spiller en viktig rolle når ny informasjon skal lagres som langtidsminne i hjernen.

Det siste tiåret har det dessuten vært preget av stadig mer samarbeid på tvers av fagfelt innen hjerneforskningen, og forskningen på langtidsminne og atferd er relevant for blant annet psykiatrien.

Les mer her: