Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Åpningssymposium for K.G. Jebsen senter

I mai arrangerte ADHDgruppen ved KGJ senteret, IMpACT møte i Bergen. Dette markerte åpningen av KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.

Hovedinnhold

Bergen i flott mai-vær og engasjerte forskere bidro til at årets forskningsnettverksmøte i regi av IMpACT og K.G.Jebsen senteret ble en suksess! 

IMpACT er et internasjonalt samarbeidsnettverk innen forskning på ADHD. Hvert annet år arrangeres IMpACTmøte hvor forskere fra flere nasjoner og ulike forskningsmiljø kan komme sammen, og dele og drøfte viten innen ADHD forskningen.

I år var Bergen vertsby, og ADHDgruppen og K.G.Jebsen Senter valgt som arrangør for møtet. ADHD-gruppen og K.G.Jebsen Senter har tilknyttet en rekke forskere som til daglig forsker på lidelser innen nevropsykiatri. Under møtet fikk våre forskere diskutere og høre om egne og andres forskningsprosjekter.

Det var et faglig godt møte, og når Bergen etterhvert viste seg frem på sitt beste, ble det på alle måter et vellykket åpningssymposium! Både vertsbyen og arrangørene fikk gode tilbakemeldinger.