Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
FORSKNINGSNYTT

Arvelig mangel på serotonin gir økt risiko for AD/HD

Barna til kvinner med en genetisk betinget defekt i produksjonen av serotonin har økt risko for AD/HD og andre psykiske lidelser.

Stefan Johansson, Jan Haavik og Anne Halmøy.
Stefan Johansson, Jan Haavik og Anne Halmøy.
Foto/ill.:
Ingeborg Winge

Hovedinnhold

Les mer i Tidskrift for Den norske legeforening, nr 4 - 18. februar 2011

 

Halmøy A, Johansson S, Winge I et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Offspring of Mothers With Impaired Serotonin Production. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(10):1033-1043