Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Vi lærer av våre feil

Når vi gjør en rutinefeil, forsøker hjernen automatisk å korrigere.

Hovedinnhold

Nå har forskere funnet ut at hjernen prøver å få oss til å overse sanseinntrykk som ikke er relevante.

Les mer i På Høyden

Kilde:
Claudia Danielmeier, Tom Eichele et al.
Posterior Medial Frontal Cortex Activity Predicts Post-Error Adaptations in Task-Related Visual and Motor Areas
The Journal of Neuroscience, 2 February 2011, 31(5): 1780-1789;