Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Pris for beste presentasjon

Elisabeth Landaas ble i juni tildelt Dag Neckelmann sin pris i forbindelse med "Bergen Bipolar meeting".

Hovedinnhold

Prisen er på 20 000 kr, og har som formål å fremme forskning på bipolare lidelser i Norge. Professor Dag Neckelmann var selv en engasjert forsker innen feltet, og prisen har fått hans navn for å ære hans minne.

Prisen ble delt ut i forbindelse med "Bergen Bipolar meeting" som ble arrangert for fjerde gang. Her var forskere fra hele landet representert, og samt professorene John Kelsoe og Susan Leckband fra USA.

Det er andre gangen prisen deles ut, og i år ble den tildelt stipendiat Elisabeth Landaas. Hun presenterte prosjektet sitt hvor hun undersøker forekomsten av komorbiditet hos voksne med ADHD, og hvor bipolare lidelser da er hyppig representert.

Vi gratulerer!