Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Utfordringer i norsk nevrovitenskap

25. november arrangerte NevroNor konferansen "Future visions in Neuroscience" på Gardermoen.

Hovedinnhold

Clive Bramham og Jan Haavik fra KGJebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser deltok begge på møtet, og presenterte hvert sitt forskningsarbeid innen nevrovitenskap.

Et av målene med NevroNor møtet er å være utgangspunkt for nye ideer til hvordan man skal løse de største utfordringene i klinisk og eksperimentell nevrovitenskap. En av de største utfordringene fremover vil være hvordan vi skal møte den aldrende befolkningen, og øke forståelsen for hva aldring innebærer. Les mer