Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Symposium

Spennende tverrfaglig program på årets symposium

KGJN avholdt 3. juni sitt årlige heldags-symposium hvor nye vitenskapelige funn fra lokale og internasjonale samarbeidsprosjekter ble presentert i form av postere og foredrag. På tross av en hektisk semesteravslutning med mange konkurrerende aktiviteter, var vi nesten 50 deltagere fra senteret. Presentasjonene viste en imponerende bredde og tverrfaglighet, noe som er viktig for å få ny kunnskap om mekanismer for funksjonelle endringer i hjernen og hvordan disse påvirker mennesker.

Gruppebilde, KGJN 2014
Spennende tverrfaglig program på årets symposium

 Programmet startet med presentasjoner på nano-nivå. Hvor det siste innen nanoteknologi ble presentert for transport av proteiner inn i hjernen. Videre fikk vi høre om nye gjennombrudd i reguleringsmekanismer for protein-protein interaksjoner som er viktig for å forstå kommunikasjon mellom nerveceller. Disse proteinkompleksene dannes i synapsene (koblingssonen mellom nervecellene) og er viktig for at ulike deler av hjernen skal kunne kommunisere optimalt, som f.eks ved hukommelse.

Nye funn fra genetiske studier på ADHD pekte på viktigheten av gener involvert i signaltransduksjon i celler, men også for gener som koder for spesielle typer RNA som ikke blir translaterte til proteiner. Vi fikk oppdateringer fra ulike nevropsykologiske prosjekter med ADHD pasienter, hvor også aktiviteten i ulike deler av hjernen er blitt målt med EKG og magnetisk resonansteknologi. Dette viste spennende nye resultater på endret kommunikasjon mellom ulike funksjonelle regioner i hjernen hos ADHD pasienter. Til slutt fikk vi en oppdatering på epidemiologiske studier av ADHD i befolkningen og sammenhengen mellom psykiatriske og somatiske sykdommer.

Etter tre års drift er senterets struktur nå godt etablert og det er ventet at de fremlagte resultatene vil inngå i mange spennende publikasjoner i de kommende måneder og år.