Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhet

Verdenskongressen i Psykiatrisk Genetikk

København var vertsby for årets verdenskongress på psykiatrisk genetikk og flere forskere ved KGJN var tilstede og holdt presentasjoner.

Bilde av København

Senterleder Jan Haavik presenterte funksjonelle data på flere kandidatproteiner og snakket om viktigheten å kombinere slik biologisk kunnskap med genetiske funn.

Tetyana Zayats presenterte data fra et nytt prosjekt hun har fått EU midler til. Prosjektet går ut på å studere mulige effekter av nedarvede epigenetiske endringer på utvikling av ADHD.

Det var ellers et rikholdig møte med mange spennende presentasjoner fra ledende forskere på genetikken til flere ulike nevropsykiatriske lidelser (se engelske sider for med informasjon).