Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhet

KGJN feiret fire år med drift og forlengelse av senteret

Ansatte og studenter ved KGJN møttes til et heldagssymposium på Hotel Terminus for presentasjon av forskningen ved senteret og sosialt samvær. Det var et vellykket møte med mange deltagere, mye interessante forskningsresulteter og sosiale morsomheter.

Neste
Bilder fra møtet
1/2
Bilder fra møtet
2/2
Tilbake

Senterleder Jan Haavik gikk gjennom senterets aktiviteter i løpet av fireårig drift og videre planer i neste periode. For anledningen var også æresprofessor Stephen V. Faraone tilstede og holdt en inspirerende forelesning om de siste lovende funn fra internasjonale genetiske studier på ADHD og autisme. De ulike forskningsgruppene presenterte fellesprosjekter som har pågått i senteret og som vil videreføres.

Studenter og forskere ved senteret hadde også posterpresentasjoner og denne gangen hadde arrangementskomitéen tatt studenter som jobben innenfor helt forskjellige disipliner og satt dem sammen i par – ”Jebsen kompiser” som presenterte hverandre og hverandres forskning. I tillegg presenterte de et fellesprosjekt som kunne dra nytte av deres ulike kompetanse.

Dagen ble avsluttet med middag og kåring av beste ”Jebsen buddies” og beste forskningsprosjekt, samt vinnerne av senter-quiz’en.