Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Nyhet

Voksne kan leve med ADHD uten å være klar over det

En nyhetssak på NRK Hordaland tar for seg ADHD hos voksne. Artikkelen nevner også et prøveprosjekt på ikke-medikamentell behandling som Anne Halmøy (overlege med bistilling på KGJN) leder. Hensikten er å gi pasientene flere redskaper for å redusere symptomer og håndtere dem bedre.

Bilde av Anne Halmøy

I morgenradioen på NRK Hordaland 2. november kan vi høre Anne Halmøy snakke om dagens tilbud til ADHD pasienter. Hun referer her til etterundersøkelsen som hun og Berit Skretting Solberg gjennomførte ved fire poliklinikker i Bergensområdet i 2012 og 2013. Undersøkelsen viser at 1 av 5 pasienter savner mer informasjon om tilstanden sin, og flere etterlyser alternativer til medikamentell behandling. Resultatene fra etterundersøkelsen ble publisert i Journal of Attention Disorder

Anne Halmøy nevner videre et prøveprosjekt som skal starte opp med dialektisk adferdsterapi, som er et samarbeidsprosjekt mellom de regionale fagmiljøene i Helse Vest og Helse Sørøst. Dette skal være et ikke- medikamentelt behandlingsalternativ med oppmerksomhetstrening, for å gi pasientene bedre redskaper til å håndtere symptomer. 

Radiointervjuet finnes her på NRK Hordaland