Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Coca EU-prosjekt

EU-prosjekt for Jan Haavik

KGJN og ADHD-prosjektet er med på et nytt samarbeidsprosjekt i EU!

Hovedinnhold

ADHD-prosjektet, ledet av Jan Haavik, er partnere i det nylig innvilgede EU prosjektet CoCA! CoCA står for «Comorbid Conditions of Attention deficit / hyperactivity disorder» og vil studere samsykelighet (komorbiditet) ved ADHD fra flere vinkler. Prosjektet passer godt med forskningsstrategien ved K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser, og miljøet vil bli involvert i flere arbeidspakker i EU prosjektet. I prosjektet, som har offisiell startdato i april 2016, inngår det 16 akademiske partnere fra 7 europeiske land + USA. Det ledes av professor Andreas Reif i Frankfurt.
Gratulerer!