Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Forskningsgruppe

Neurotargeting Group

Hovedinnhold

Vårt hovedfokus er biosyntesen av nevrotransmittorer, regulering av biosyntesen og hvordan den er relatert til alvorlige nevrologiske og psykiatriske lidelser som f.eks bipolar lidelse, ADHD og rus-lidelser (adhdprosjektet.b.uib.no).
 
Vi har hatt fokus på karakterisering av proteiner tilknyttet disse psykiatriske lidelsene, spesielt medlemmer av den aromatiske aminosyre hydroksylase familien, PLP-avhengig dekarboksylase familen og 14-3-3 proteiner ved å bruke både mammalske og bakterielt uttrykte proteiner, i tillegg til celler og vev fra mennesker og mus.