Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Forskningsgruppe

Neuroscience Group

Hovedinnhold

Vår hovedinteresse er å finne ut av de molekylære mekanismer som styrer
synaptisk plastisitet (endringer i struktur og styrke av synaptiske
kontaktpunkter etter erfaring) i den friske hjernen og likeledes ved
nevrologiske og psykiatriske sykdommer. Problemer med styringen av
synaptisk plastisitet er vel kjent i nevrologiske og nevropsykiatriske
sykdommer.

Vi kombinerer tekniker som elektrofysiologiske eksperiment i levende
rotter, mus og hjerneskiver med molekylære, biokjemiske samt bildeanalyse
teknikker (real-tids mikroskopering) for å studere protein som er meget
viktige i synaptisk plastisitet. Arc (aktivitets-regulert
cytoskjelett-assosiert protein) er et sådant protein. Vi fokuserer vår
forskning på å finne ut mest mulig om dette proteinet ved å studere
dess aktivitet, modifikasjoner, nettverket av protein det tilhører, og
genetiske endringer som kan bidra til sykdom.