Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Rekruttering

Deltakere til ADHD-prosjektet?

Har du, eller barnet ditt fått diagnosen ADHD/ADD? Har du noen i familien med ADHD/ADD? Ønsker du å være med i et forskningsprosjekt?

Fire voksne i forskjellig positur
Colourbox

Hovedinnhold

ADHD-prosjektet

Vi rekrutterer personer med diagnosen ADHD (hyperkinetisk lidelse), og familiemedlemmer. Innsamlet informasjon vil brukes til å øke kunnskapen om ADHD, noe som igjen gir muligheter til å forbedre diagnostikk og behandlingstilbud. For å nå dette målet er det svært viktig at flest mulig deltar.

ADHD hos voksne

ADHD er en vanlig tilstand, som kjennetegnes av impulsivitet, hyperaktivitet og svikt i oppmerksomhet i en slik grad at det skaper problemer på flere livsområder. Befolkningsundersøkelser viser at rundt 1-7% av barn i skolealder har ADHD. Rundt halvparten vil fortsatt ha plager i voksen alder. Imidlertid er det mye vi ikke vet om hvordan tilstanden utarter seg hos voksne. Derfor trenger vi mer kunnskap. Å forstå det biologiske grunnlaget for tilstanden er viktig for å kunne forbedre både diagnostikk og behandling.

ADHD og arvelighet

ADHD er en arvelig tilstand, men det er vanskelig å finne entydige "ADHD-gener". Tdiligere studier har vist at ADHD hos barn eller voksne er ca. 75% arvelig. Muligens gjelder dette også for voksne, men verken for barn eller voksne har det vært mulig å finne sikre "ADHD-gener".

Familiestudier kan belyse betydningen av arv og miljø

Halvparten av pasientene i prosjektet har opplyst at de har ett eller flere familiemedlemmer som også har diagnosen ADHD. Prosjektet trenger flere deltakere både med symptomer på ADHD og familiemedlemmer uten slike symtpomer. Det er derfor viktig med god oppslutning fra de familiene som har flere personer med denne tilstanden.

 

Vil du ha mer informasjon om deltakelse?

Ta kontakt!

 

Tlf: 55 58 68 48

Epost: adhdprosjektet@uib.no