Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Om forskningssenteret

Forskningssenteret har besøksadresse på institutt for biomedisin, mens forskningsgruppene er fordelt på ulike områder av Haukeland universistetssykehus sin campus. Vårt mål og visjon er å utføre interdisiplinær og translasjonell forskning, av høy internasjonal kvalitet, på nevropsykiatriske lidelser. Hovedfokus vil være på attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) eller hyperkinetisk lidelse og andre relaterte utviklingsforstyrrelser.

Haukeland hospital campus
The Haukeland University Hospital campus

Hovedinnhold

K.G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser (KGJN) er sammensatt av et høyst tverrfaglig lag av forskere med kompetanse som spenner mellom disipliner som strukturbiologi, hvor den 3-dimensjonale strukturen til biomolekylene blir studert, til epidemiologi, som involverer store befolkningsstudier. Vi tror dette må til for å kunne håndtere utfordringene med å forstå komplekse mentale lidelser, og for å kunne utvikle ny kunnskap og nye behandlingstilbud. Selv om mange aspekter innen mentale lidelser blir studert med høy intensitet internasjonalt, mener vi at den interdisiplinære tilnærmingen vi har i KGJN er unik, i alle fall i Norge.

Forskningssamarbeid er viktig for aktiviteten i senteret. KGJN har et utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt såvel som internasjonalt og er nå en aktv partner i fire ulike EU-prosjekter: Aggresso-type under FP7, MiND (ITN) og CoCA under H2020 programmet samt CIRCPROT under Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research.