Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Om forskningsaktiviteten

Senteret ble etablert i 2011 og vi har siden samlet data innenfor klinikk, hjerneavbildning og genetikk for over 2000 norske barn og voksne med ADHD, samt tilsvarende data fra kontrollpersoner. Vi studerer molekylære mekanismer for kommunikasjon i nervesystemet og hvordan genetisk variasjon kan føre til endringer i denne kommunikasjonen og bidra avvik i hjernefunksjoner.

Hovedinnhold

Sammen med samarbeidspartnere i Europa and Amerika har vi utført kliniske studier, hjerneavbilding og helgenomsanalyser. Dette har nylig ført til identifisering av de første signifikante sårbarhetsgenene for ADHD. Vi undersøker nå funksjonene av disse kandidatgenene i hjernen og hvordan endringer i dem kan gi endringer i cellefunksjon. Disse funksjonelle studiene blir utført ved å studere proteinene som genene koder for. Data om Norges befolkning, som kan søkes tilgang til via ulike registre, har gitt oss mulighet å studere et stort antall ADHD pasienter. Basert på analyser av disse dataene har det blitt mulig å identifisere risikofaktorer for utvikling av ADHD samt komorbiditet (samsykelighet) med andre sykdommer.

Vi har i flere år vært interessert i å identifisere molekylære mekanismer for normal og avvikende hjernefunksjon. Disse studiene har hatt et hovedfokus på mekanismer for kommunikasjon mellom nerveceller som skjer i kontaktflater mellom de, eller synapsene. Vi er interessert i molekylære mekanismer sentrale for plastisitet i disse koblingene og mekanismer for å regulere slike langvarige forandringer. Nøkkelproteiner involvert i plastisitet, slik som Arc og viktige regulatoriske nevrotransmittere som dopamin, noradrenalin og serotonin har vært et hovedfokus for forskningen over flere år.

Følgende forskningsmål danner basis for vår forskningsaktivitet:

  1. Vi skal identifisere nye fysiologiske mekanismer for utvikling av ADHD og relaterte nevropsykiatriske lidelser.
  2. Vi skal identifisere nye terapeutiske mål og behandlingsstrategier for nevropsykiatriske lidelser.
  3. Vi skal etablere teknologiplattformer lokalt, samt nasjonale og internasjonale forskningsnettverk som muliggjør langsiktig banebrytende forskning og innovasjon innen nevropsykiatri.