Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Partnere og gruppeledere

Vårt team av forskere kommer fra mange ulike faglige disipliner. Vi har klinikere og nevropsykologer som arbeider med pasientstudier, epidemiologer som arbeider med data fra pasientregistre, genetikere som arbeider med våre biobanker og forskningsgrupper som er eksperter på hjerneavbilding, nevrofysiologi, biokjemi og molekylærbiologi.

Overview of Research Groups
Organization of the different research groups in KGJN