Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning
Innovasjon og forskning

Forskingsprosjektet INTROMAT er pekt ut som nasjonalt IKT-Fyrtårn inn mot helse, omsorg og velferd

Psykolog Tine Nordgreen er prosjektleder for et nasjonalt fyrtårnprosjekt som nylig fikk støtte fra Norges forskningsråd.

Protrett Tine Nordengreen

Hovedinnhold

Prosjektet har fått navnet INTROMAT, et akronym som står for «INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology». Prosjektet tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. En rekke ledende IKT forskningsmiljøer i blant annet Bergen og Oslo er her koblet sammen med et sterkt fagmiljø innenfor psykiatri og mental helse ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen.

Tematikken er i første omgang knyttet til følgende fem mentale helseutfordringer: Forebygging av tilbakefall for pasienter med bipolar lidelse; kognitiv trening – i første omgang tilpasset voksne med ADHD; jobb-fokusert behandling av voksne pasienter med depresjon; tidlig intervensjon og behandling for sosial angst lidelse hos ungdommer; og sosial støtte til kvinner etter gjennomlevd gynekologisk cancer. Gjennom dette arbeidet ønsker prosjektet å viser hvordan innovativ informasjon og kommunikasjonsteknologi kan benyttes i forhold til disse problemstillinger samt ved fremtidig utvikling av behandling.

Partnere i K. G. Jebsen senteret for Nevropsykiatriske lidelser har ansvar i forbindelse med to av de fem kliniske gruppene: Ketil Ødegaard  og Ole Bernt Fasmer for arbeid knyttet til bipolare lidelser og Astri Lundervold for arbeid knyttet til kognitiv trening. Videre vil disse samarbeide tett med andre forskere og klinikere knyttet til K. G. Jebsen senteret og sørge for oppdateringer på senterets nettsider. 

Mer informasjon: Forskningsrådet