Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhet

KGJN med finalister i konkurranse om nye megaprosjekter

KGJN partnere Aurora Martinez og Astri Lundervold er partnere i en ny søknad om å opprette et senter for studier nevrodegenerative sykdommer:

"Centre for research into age related neurodegenerative diseases".

Forskningsrådet bidrar årlig med ca. 350 millioner kroner fordelt på ca. 20 SFF sentre som er i drift samtidig.

 

KGJN partnere Jan Haavik og Stefan Johansson deltar i et nytt H2020 prosjekt som søker EU om 12 millioner Euro (112 millioner kroner) for å studere

sammenhengen mellom gener, kosthold og atferd. "Effects of Nutrition and Lifestyle on Impulsive, Compulsive, and Externalizing behaviors".

Horisont 2020 (H2020) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år (2014 til 2020).

 KGJN deltar allerede i flere andre H2020-prosjekter."