Hjem

Kjemisk institutt

Peptid i nanoporøst materiale

Undervisningsprogram: Kjemisk institutt tilbyr undervising innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 1 til 8 år.

Forskning: Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsgrupper og fokusert mot tre tematiske satsningsområder: Nanovitenskap, Molekylær biovitenskap, og Petroleum, naturgass og biodrivstoff.

Ny student? :::>

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen       Termwiki      Beredskap

Ny doktorgrad
Rafiq Ahmad

Aminosyrer og peptider som vannerstatter i fôrproduksjon

Rafiq Ahmad disputerer 10. desember 2018 for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Thermal and rheological properties of fish feed protein ingredients».

Ny forskning
Pellets

Disse kan erstatte forurensende kull i store kraftverk

Kjemiforskerne skulle utvikle en måte å rense vann på, men havnet i et prosjekt som utviklet en pelletstype som kan erstatte kullfyring i kraftverk.

Forsker grand prix
Frida Johanne Lundevall,

Vil gjera sølv til medisin

Sølv har ei fortid som medisin. Frida Johanne Lundevall viser korleis det edle metallet kan bekjempa kreft. 

Ny doktorgrad
Quadri Coralie

Alternative synteser av polymerer basert på karbondioksid

Coralie C. Quadri disputerer fredag 27. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “N-Heterocyclic Carbene Complexes of Titanium as a Novel Class of Catalysts for the Copolymerization of Cyclohexene Oxide with CO2”.

Gode jobbmoglegheiter
Merethe Birkeland, student i kjemi

– Kjemi er overalt

Dette bør du vite om kjemi-studiet.

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

På ENT3R UiB får vgs-elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. Alle er velkommen, uansett faglig nivå.