Hjem
Kjemisk institutt

Laboratorium for peptidsyntese

Hovedinnhold

Kjemisk institutt har et fullautomatisert Biotage Initiator+ Alstra instrument for mikrobølgeassistert peptidsyntese.

Instrumentet er utstyrt med 5 mL, 10 mL og 30 mL reaksjonsvialer og kan benyttes for syntese av peptider opp til 2 mmol skala.

Laboratoriet er også utstyrt med et Dionex semi-preparativt HPLC instrument med fraksjonssamler.

 

Etableringen av laboratoriet er fullfinansiert av Trond Mohn stiftelse.

 

Rom 3031A (syntese) og rom 3047 (HPLC).