Hjem

Kjemisk institutt

Instituttrådsvalg

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2019

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2019-31.07.2020

Valg
Foto:
Colourbox

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2019

Det skal velges representanter til følgende grupper:
Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                       1 medlem og 3 varamedlemmer.
Gruppe D: Studentene, det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Forslagsfristen gikk ut: 28. mars kl. 12:00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09:00 den 20. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2019.

 

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Valgstyret MN-fak. våren 2019

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt