Hjem
Kjemisk institutt
Instituttrådsvalg

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020

Det skal avhodles valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Valgresultat til instituttrådet våren 2019

For gruppe B ble det avlagt 6 stemmer. Valgt: Zeeshan Muhammad,

1. vara: Christian Sant Gjermestad
2. vara: Beate Halsvik
3. vara: Morten Tysse

For gruppe D ble det avlagt 15 stemmer, hvorav 4 blanke.

Valgt: Kristine Lauve Irgens og Jostein Rossvoll.

1. vara: Nikolai Golten Fiskeseth
2. vara: Camilla Hallanger
3. vara: Angelina Olsen

Fakultetes valgkomité våren 2020

Gr. A: Fredrik Manne, leder
Vara: Tanja Barth

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi
Vara: Bjørn Grung

Gr. B Mathias Sæther

Gr. C: Linda Vagtskjold
Vara: Ole Tumyr

Gr. D Mathias Helleve