Hjem
Kjemisk institutt
Instituttrådsvalg

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020

Det skal avhodles valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Valgperiode: Valgperioden begynner 18. mai kl. 12:00 og avsluttes 22. mai kl. 12:00

STEM HER (linken aktiveres 18. mai)

Med dette kunngjøres valg til instituttrådet for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter). Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2020-31.7.2021.  Det skal også velge medlemmer til fakultetsstyret for de samme gruppene, se fakultetets hjemmeside for kunngjøringen.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Frist for å  melde inn kandidater er 20. mars kl. 12:00

Hvordan fremme forslag:

  • Forslaget må være skriftlig - bruk det vedlagte nominasjonsskjemaet
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende

Forslag til kandidater sendes til instituttets kontaktperson - se faktaboks

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Manntall for gruppe B er tilgjengelig her:https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Studentene (gruppe D)https://manntall.app.uib.no/student/

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

 

Valgresultat til instituttrådet våren 2019

For gruppe B ble det avlagt 6 stemmer. Valgt: Zeeshan Muhammad,

1. vara: Christian Sant Gjermestad
2. vara: Beate Halsvik
3. vara: Morten Tysse

For gruppe D ble det avlagt 15 stemmer, hvorav 4 blanke.

Valgt: Kristine Lauve Irgens og Jostein Rossvoll.

1. vara: Nikolai Golten Fiskeseth
2. vara: Camilla Hallanger
3. vara: Angelina Olsen

Fakultetes valgkomité våren 2020

Gr. A: Fredrik Manne, leder
Vara: Tanja Barth

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi
Vara: Bjørn Grung

Gr. B Mathias Sæther

Gr. C: Linda Vagtskjold
Vara: Ole Tumyr

Gr. D Mathias Helleve