Hjem
Kjemisk institutt
Instituttrådsvalg

Valgresultater på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020

Det er avholdt valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Valgresultat for gruppe B: 11 stemmer avgitt.

Valgt:    Beate Halsvik

1. vara: Christian Sant Gjermestad   
2. vara: Andrea Estefania Carpinteyro Diaz
3. vara: Nina Henne                  

Valgresultat for gruppe C: 18 stemmer avgitt, 4 blanke stemmer.

Valgt:    Liv Helene Kolberg Sickel
Valgt:    Mathias Brevik        

1. vara: Nikolai Golten Fiskeseth
2. vara: Camilla Hallanger       
3. vara: Kristine Lauve Irgens   
4. vara: Johnny André Kristiansen Mardal

 

Valgperiode: Valgperioden begynte 18. mai kl. 09:00 og ble avsluttet 22. mai kl. 12:00

STEM HER :::>(deaktivert)

Med dette kunngjøres valg til instituttrådet for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter). Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2020-31.7.2021.  Det skal også velges medlemmer til fakultetsstyret for de samme gruppene, se fakultetets hjemmeside for kunngjøringen.

Kandidater for gruppe B

Christian Sant Gjermestad; Jeg stiller til instituttrådet fordi jeg opptatt av å gjøre hverdagenbedre for både studenter og ansatte, og tror instituttrådet er en godmulighet for å medvirke til dette. Jeg er også interessert i hva somforegår bak kulissene i en forsknings- og utdanningsinstitusjon somKjemisk institutt. Tidligere har jeg vært med i instituttrådet her iBergen og ved Universitetet i Oslo.

Beate Halsvik; Om meg selv: Jeg har tatt hele utdannelsen ved UiB og ble ansatt som stipendiat i organisk syntese og legemiddelkjemi i 2018. Under mastergraden var jeg styremedlem av Kjemisk Fagutvalg (KFU) i ett år, hvor jeg fungerte som instituttrådsrepresentant og vararepresentant i programstyret. Det var en i lærerik opplevelse hvor jeg både fikk anledning til å dele mine synspunkter og få bedre innsikt i hvordan et institutt blir drevet. På fritiden liker jeg å spille dataspill eller gå turer på de mange fjelltoppene Bergen har å by på.
Mitt synspunkt: Kjemisk institutt har et stort antall midlertidige ansatte (stipendiater, postdoktorer, forskere m.m) som er bidragsytere i det fremragende akademiske miljøet ved UiB med sin undervisnings- og forskningsdrift. Jeg tenker det derfor er viktig at denne gruppen ansatte involveres i bestemmelser på instituttet. Som ung forsker er det mange vanskeligheter man står overfor, blant annet å balansere tid til forskning og undervisning, konkurrere om nasjonale og internasjonale forskningsmidler samt å bygge internasjonale nettverk. Det er derfor viktig at man får god administrativ støtte og at man har et godt psykososialt arbeidsmiljø som er faglig utfordrende. Forutsigbarhet når det gjelder pliktarbeid, lønn og karriereutvikling er også av vesentlig betydning for ansettelsesforholdet.Jeg stiller til valg for å representere de midlertidige ansatte her på instituttet. Det er viktig for meg at våre rettigheter blir ivaretatt.

Andrea Capinteyro Diaz; Om meg selv: Jeg er en doktorgradsstudent som jobber med naturstoffprodukter. Jeg har to mastergrader og jobberfaring innen samme felt. De tingene jeg er mest glad i, bortsett fra min datter er mat og natur: Dette er noe som ikke kan gå en uten den andre, og det er derfor jeg har utviklet kunnskapen min på dette området.Hvorfor meg? Som midlertidig ansatt og mor, forstår jeg usikkerheten og utfordringen med denne type kontrakt. Og derfor vil jeg som representant sette meg inn i saker som er av interesse for vår gruppe og vårt institutt, kunne ta stilling til disse, og gi stemme til våre bekymringer.

Morten Tysse

Nina Henne

Kandidater for gruppe D

Mathias Brevik; Jeg heter Mathias og begynner mitt tredje år på bachelorprogrammet ikjemi til sommeren. Grunnen til at jeg stiller til valg forinstituttrådet er fordi jeg ønsker å representere studentenes bestevelvære på kjemisk institutt. Jeg har vært styremedlem i KjemiskFagutvalg siden høsten 2019, noe som har gitt meg erfaring og innsikt ihvordan instituttet fungerer. Mitt mål er å kunne virke som et bindeleddmellom studenter og ansatte for å vise hva vi, som studenter, forventerog ønsker å få ut ifra forelesninger og labkurs på kjemisk institutt.

Nikolai Golten Fiskeseth; Eg stiller til val til instituttrådet fordi eg tykkjer at det er eitverv som aller helst bør kombinerast med tilknytinga mi til KjemiskFagutvalg for å styrka rettane til studentane. Eg har vore fleire år istyret i KFU, noko eg kjem til å fortsetja med til hausten. Eg har iinneverande periode vore 1. vararepresentant i instituttrådet, og harstilt for hovudrepresentant. Eg er brennande oppteken av å gjera det somer til det beste for mine medstudentar.

Liv Helene Kolberg Sickel; Hei! Jeg heter Liv og starter på master i kjemi høsten 2020. For øyeblikket skriver jeg en bacheloroppgave i fysikalsk kjemi, og kunne tenke meg å bidra litt mer på instituttet. Derfor stiller jeg nå til valg. Etter å ha vært en del av kjemisk institutt i tre år kan jeg litt om ulike fag og strukturer. Spesielt i løpet av bachelorprosjektet har jeg blitt litt mer kjent med instituttet som helhet, noe som kan være til nytte i rådet. Jeg har vært innom de ulike kjemiretningene underveis i løpet, og vet derfor litt om det meste. Jeg syns det virker spennende å kunne være med på å påvirke retningen til instituttet.Tidligere har jeg sittet i styret i en frivilligdrevet studentforening. Der var jeg presseansvarlig, og var vant til å ha mange baller i luften samtidig. Jeg har et godt oversiktsblikk, noe jeg tror kan komme til nytte. Generell erfaring fra et styre tror jeg også kommer godt med. Jeg er engasjert og arbeidsom i det jeg begir meg ut på, og tror jeg kan gi et godt bidrag i hverdagen her på kjemisk institutt.

Camilla Hallanger; Jeg heter Camilla Hallanger, jeg er 29 år og holder på med master i kjemi. Jeg har vært med i instituttrådet to ganger tidligere og jeg vil gjerne være med igjen. Da jeg nærmer meg slutten av graden min, er dette den siste muligheten jeg har for å gjøre det. Siden jeg allerede har sittet i instituttrådet ved tidligere anledninger, har jeg kunnskap om hvordan det foregår og jeg er ikke redd for å si hva jeg mener. Jeg håper dere vil stemme på meg som instituttrådmedlem.

Johnny Andre Kristiansen Mardal

Kristine Lauve Irgens

 

 

 

Frist for å  melde inn kandidater var 20. mars kl. 12:00

Hvordan fremme forslag:

  • Forslaget må være skriftlig - bruk det vedlagte nominasjonsskjemaet
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende

Forslag til kandidater sendes til instituttets kontaktperson - se faktaboks

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Manntall for gruppe B er tilgjengelig her:https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Studentene (gruppe D)https://manntall.app.uib.no/student/

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

 

Valgresultat til instituttrådet våren 2019

For gruppe B ble det avlagt 6 stemmer. Valgt: Zeeshan Muhammad,

1. vara: Christian Sant Gjermestad
2. vara: Beate Halsvik
3. vara: Morten Tysse

For gruppe D ble det avlagt 15 stemmer, hvorav 4 blanke.

Valgt: Kristine Lauve Irgens og Jostein Rossvoll.

1. vara: Nikolai Golten Fiskeseth
2. vara: Camilla Hallanger
3. vara: Angelina Olsen

Fakultetes valgkomité våren 2020

Gr. A: Fredrik Manne, leder
Vara: Tanja Barth

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi
Vara: Bjørn Grung

Gr. B Mathias Sæther

Gr. C: Linda Vagtskjold
Vara: Ole Tumyr

Gr. D Mathias Helleve