Hjem

Kjemisk institutt

Ph.d.

Seminar over selvvalgt emne

Ph.d.-kandidat Bui Quang Tri holder seminar over selvvalg emne.


Tema: “Poly(ionic liquid), ionic liquid gel materials: characteristic, synthesis and advanced applications”.

Alle interesserte er velkommen.