Hjem

Kjemisk institutt

Ph.d. midtveispresentasjon / PhD half-way presentation

Ph.d.-kandidat Francesco Angelucci holder sin midtveispresentasjon.

Åpent for interesserte.

 

***

 

PhD candidate Francesco Angelucci gives the half-way presentation.

Open to interested parties.