Hjem
Kjemisk institutt
Mastereksamen

Mastereksamen for Silje van der Meeren

Presentasjon av oppgåva; "Ekstraksjon og LtL-omdanning av gran- og bjørkebark"

Veileder: Professor Tanja Barth, Kjemisk Institutt, UiB

Ekstern sensor: Førsteamanuensis Jarle S. Diesen, Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag, HVL.

Intern sensor: Ph.D. Bjarte Holmelid, Kjemisk Institutt, UiB