Hjem
Kjemisk institutt
Mastereksamen

Mastereksamen for Lu Zhang

Presentasjon av oppgåva; "NMR Characterization of LtL-oil"

Veileder: Professor Tanja Barth, Kjemisk Institutt, UiB

Ekstern sensor: Førsteamanuensis Signe L. Steinkopf, Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag, HVL.

Intern sensor: Førsteamanuensis Matthias G. Stadler, Kjemisk Institutt, UiB