Hjem
Kjemisk institutt
Studer kjemi

Sørger for rent drikkevann til sjøs

Eirin Vik bruker sin utdannelse i kjemi på jobb hos Sjøfartsdirektoratet.

Hovedinnhold

Det beste med jobben er variasjonen i arbeidsoppgaver og at jeg alltid lærer noe nytt.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt?

Jeg arbeider som saksbehandler og inspektør innen flere ulike fagområder i Sjøfartsdirektoratet. Jeg er blant annet er fagansvarlig for drikkevannsproduksjon på skip og offshore innretninger. Der fører jeg tilsyn i byggeprosessen av drikkevannsanlegg og etter innretningene er kommet i drift offshore for å kontrollere at bygging og drift skjer i henhold til regelverket.

Vedlikehold av regelverk og regelverksutvikling er også en del av jobben min. I tillegg arbeider jeg med rådgivning i kjemi-, helse- og miljørettede spørsmål. For tiden arbeider jeg også i en prosjektgruppe som skal utarbeide regelverk for bruk av ammoniakk som drivstoff om bord i skip.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben er variasjonen i arbeidsoppgaver og at jeg alltid lærer noe nytt. Gjennomføring av tilsyn er også veldig spennende da stadig dukker opp nye problemstillinger. Det er også veldig kjekt å få bidra til å utvikle regelverk.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Gjennom utdanningen fikk jeg bred kunnskap i kjemi, og masterprogrammet i miljøkjemi gav meg også spesialisert kunnskap om ulike typer forurensning og miljøpåvirkninger. Kjemiutdannelsen gjør meg for eksempel egnet til å vurdere kjemikalier og desinfeksjonsmetoder til bruk i produksjon av drikkevann. Utdannelsen er også nyttig for å vurdere konsekvenser ved kjemikalieutslipp.

Utdanningen lærte meg også å tilegne meg ny kunnskap på kort tid, som er viktig i mitt daglige arbeid, samt samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Fortell litt om prosessen med å få seg jobb etter fullført grad.

Etter studiene fikk jeg jobb i Miljørettet helsevern i Bergen kommune. Denne stillingen gav meg god kunnskap og erfaring med regelverk, forvaltning og tilsyn, og arbeidserfaringen herfra bidro nok positivt til at jeg fikk jobben i Sjøfartsdirektoratet.

Hva var det som gjorde at du valgte å studere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiB?

Jeg var aldri helt sikker på hva jeg ville bli, men har alltid hatt stor interesse for realfag. Studier på UiB var dermed ideelt siden det gav større valgmuligheter underveis i studiene. Flere av mine venner skulle også flytte til Bergen for å studere – valget var derfor enkelt.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?

Jeg har mange gode minner fra studietiden og ser tilbake på den enkle og frie studenthverdagen, med lite forpliktelser, som en fin tid. Rusle bort til realfagsbygget med kaffekoppen i hånden, og sitte på forelesninger med gode studievenner og ha kollokvier til langt på kveld i eksamensperioden.

Jeg har også mange gode minner fra studentfester, konserter på Hulen, turer på Fløyen og seilturer med BSI seiling.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student?

Det finnes et liv etter studiene. Husk å nyte og sette pris på den enkle studenthverdagen. Om en eksamen og to går skeis betyr ikke det verdens undergang - det går bra til slutt likevel.