Hjem
Kjemisk institutt

Lenker for ansatte

hjelp.uib.no peker til mange nyttige nettsteder ved UiB.

HJELP!

 På hjelp.uib.no         finner du hjelp til det aller meste

Vevtjenester og IT-hjelp ved UiB

Ansattsider              De sentrale UiBansatt-sidene

Oppsett av VPN       gir tilgang til skriver og hjemmeområder

Vedlegg.uib.no        Sending av store vedlegg

IT-hjelp

Tjenestekatalog for IT-tjenester

Bibliotek

UB  Universitetsbiblioteket

Oria Bibliotekkatalog

E-tidsskrifter Søk etter elektroniske tidsskrifter

Cristin felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge

Datablader

Innkjøpsrutiner