Hjem
Kjemisk institutt

Masterprosjekter i nanofysikk

Hovedinnhold

Hvis du ønsker mer informasjon om masterprosjekter i nanofysikk, kan du ta kontakt direkte med fagmiljøene.

 

Forskergruppe for optikk og atomfysikk

Børge Hamre: Borge.Hamre@uib.no

Morten Førre: Morte.Forre@uib.no

Jan-Petter Hansen: Jan.Hansen@uib.no

 

Forskergruppe for nanofysikk og elektronikk

Bodil Holst: Bodil.Holst@uib.no

Martin Møller Greve: Martin.Greve@uib.no

 

Du kan også ta kontakt med studieveileder for informasjon om masterprosjekter,

studieveileder@nano.uib.no eller studierettleiar@nano.uib.no.